אגף איכות הסביבה קורא לתושבים לנהוג באחריות סביבתית ולפעול על פי ההנחיות

תושבים יקרים,

אגף איכות הסביבה במועצה משקיע מאמצים ומשאבים רבים בניקיון וטיפוח הסביבה הירוקה בשלומי לרווחת התושבים במהלך כל השנה. בתקופת החגים, תוגבר המערך העירוני באמצעות: מנוף גזם, משאית אשפה, מכונת טיאוט, סיירות נקיון ועובדי נקיון, שטיפה למדרכות היישוב, מבצע הדברה, תגבור עובדי הגינון, סיירת אשפה ועוד.

אנחנו מבקשים מהציבור לגלות אחריות, לשמור על הסביבה ולפעול על פי ההנחיות בנושאי השלכת פסולת המתפרסמות באופן קבוע באתר העירוני ובפייסבוק המועצה.

יש לפעול על פי ההנחיות ולהישמע להוראות הפינוי על פי ימים כפי שמפורסם באתר ובמוקד העירוני 106. חל איסור מוחלט להשליך פסולת ברשות הרבים ויש להשליך את הפסולת למתקני האשפה ברחבי היישוב. לאחרונה החלו פעולות אכיפה ברחבי היישוב, בשיתוף המשטרה והמשרד לאיכות הסביבה והן נעשות בצורה גלויה וסמויה ובכל שעות היממה.

אנחנו שבים וקוראים לתושבים לנהוג על פי ההנחיות, להתריע במוקד 106 על השלכה לא מוסדרת של פסולת ויחד לפעול לשמירה על הנקיון ביישוב. חשוב שכל תושב ותושב יקח אחריות על הסביבה שלו. לכל שאלה או בקשת מידע ניתן לפנות לאגף לאיכות הסביבה ולמוקד 106.

בכבוד רב,
יוסי לוי
מנהל אגף איכות הסביבה