אושר מתן הנחה בשיעור 2% למשלמים בהוראת קבע בכרטיס אשראי

באישור מליאת המועצה מיום 3.12.2017 אושר מתן הנחה בשיעור 2% למשלמים בהוראת קבע בכרטיס אשראי,

כפי שנהוג בהסדר הוראת קבע בבנק

האמור בהתאם לסעיף 4.2 בצו המיסים

בתחולה מיום 1.1.2018