אושר תקציב מועצה מקומית שלומי לשנת 2018

 

מליאת המועצה המקומית שלומי אישרה את הצעת  התקציב לשנת 2018. התקציב שאושר כולל עליה בפעילות והקטנה בהוצאות המנהל.

ראש המועצה מר גבריאל נעמן: "זה הוא תקציב שמראה הגדלת יעילות והגדלת הפעילות לטובת התושבים".

 בישיבת מליאת המועצה שנערכה ביומה האחרון של 2017  הציג גזבר המועצה מר שמואל רוזנגרטן, את התקציב של מועצה מקומית שלומי העומד על 52,859,000 ₪. מהתקציב עולה כי הכנסות המועצה ממיסים והיטלים עומדים על למעלה מ- 30 מיליון שקלים והמועצה מקבלת תמיכה מהממשלה בהיקף של למעלה מ- 22 מיליון שקלים.  

 לחברי המליאה נמסר כי אחוזי הגביה של הארנונה והאגרות עלו באופן משמעותי והמועצה גובה ארנונה בשיעור של 90%, אחוז גביה מכובד בכל קנה מידה. תקציב המועצה כולל גידול בהוצאות החינוך, התרבות הרווחה ואיכות הסביבה.

 ראש המועצה המקומית מר גבריאל נעמן אמר השבוע: "חלק ניכר מתקציב המועצה מושקע בחינוך, יתרתו מושקעת בתקציבי רווחה, תרבות, איכות סביבה, בטחון, צמיחה יישובית, נוער וקהילה. התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעות הרבות שמשקיעה המועצה בכל תחומי החיים ביישוב. אני יכול לומר בצורה בטוחה כי זהו תקציב מציאותי המשקף את הצרכים לשנת 2018".

 המועצה ממשיכה לשמור על ניהול תקין ואיזון תקציבי ואף זכתה בפרס משרד הפנים השנה לניהול כספי תקין, עם הכנסות עצמיות העמודות על % 57.62, דבר המעיד על איתנות כלכלית. במקביל, תקציב לפרויקטים בתחום החינוך והרווחה גדלו באופן משמעותי והדבר יורגש היטב בקהילה.

 "המועצה תמשיך להעניק שירותים מצוינים לתושביה, אני מודה לכל עובדי המועצה שתורמים לניהול ומתן השירותים לתושבים. התקציב יוגדל בעוד מספר חודשים והמועצה תשקול לעדכן את התקציב או להתנהל באמצעות תב"רים. אני שבע רצון, זהו תקציב חברתי והמועצה יודעת כיצד לשמור על רמת הכנסות מספקת". מוסיף ראש המועצה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*