אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי המועצה המקומית שלומי