אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים על ידי המועצה המקומית שלומי