אישור להארכת מבצע גביית חבות ארנונה לחודש נוסף (עד 31.12.2017)

הרינו להודיע כי ניתן אישור להארכת מבצע גביית חבות ארנונה לחודש נוסף (עד 31.12.2017)

בהתאם להחלטת שר הפנים כפי שפורסם בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון) התשע”ח-2017 (מצ”ב) ובאישור מליאת המועצה מיום 3.12.2017

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*