בקשה להיכלל במאגר המתכננים במחלקת הנדסה במועצה מקומית שלומי

מועצה מקומית מקימה מאגר מתכננים לעבודות מגוונות בתחום המועצה .
נבקש מיועצים הרואים עצמם מתאימים לעבודה בתחום המועצה להציע את עצמם כמועמדים להיכלל ברשימת המתכננים .
ועדה שימנה מנכ"ל המועצה תבחן ע"פ קריטריונים שיקבעו את ההצעות ותקים רשימת מתכננים סופית שתכלול את המתכננים הנבחרים
המועצה מבקשת הצעות בתחומים הבאים::
1.אדריכלות מבנים
2.אדריכלות נוף
3.תכנון כבישים ותנועה .
4. מים וביוב
5.חשמל ותקשורת
6.נגישות
7.בטיחות אש.
את הבקשה להיכלל ברשימת המתכננים של המועצה יש להעביר בכתב בצירוף הפרטים הבאים:
שם היועץ
שם המשרד
ח.פ /עוסק מורשה
פרופיל המשרד
בכבוד רב,
אדר' טל חמי
מהנדס המועצה