גן אלון (שפתי)

שם הגן: אלון (שפתי)

סמל גן : 421743

מנהלת הגן : ורד ברון 

סייעת : לוי אלנית 

גננת משלימה : שטרן מירית 

       משלימה :שני מור

מספר טלפון בגן : 9875290