גן ארז תקשורתי

 שם הגן :גן ארז  תקשורתי

סמל גן : 450106

מנהלת הגן : שרון אלקיים 

סייעת :גבאי יפה

גננת משלימה : שטרן מירית 

מספר טלפון בגן :

 077-5421737