גן ברוש

 שם הגן : ברוש

סמל גן : 245761

מנהלת הגן : וקנין נירית  

סייעת : חזו שוש

גננת משלימה : גמליאלי יהודית 

מספר טלפון בגן : 9808230