גן הרדוף

שם הגן :הרדוף

סמל גן : 509869

מנהל הגן : שמרית גבע

סייעת :דהן שולה

גננת משלימה : ריקי אוחיון 

מספר טלפון בגן : 9808905