גן סחלב

שם הגן :סחלב

סמל גן : 509844

מנהלת הגן  : יעל מלכה 

סייעת : עמרוסי אילנה

גננת משלימה : אוחיון ריקי

מספר טלפון בגן : 9808864