גן סלעית

שם הגן :סלעית

סמל גן : 166330

מנהלת הגן: פנינית אלפסי

סייעת : זיוה נעים

גננת משלימה : לייבוביץ  מיטל

מספר טלפון בגן :077-5358151