גן ש"ס

שם הגן: ש"ס

סמל גן : 546614

סמל גן :  546606

מנהלת הגן  : סנדרה מגירה

סייעת בגן : רווח יפה 

מספר טלפון בגן :  9875693