דוחות חוק חופש המידע

דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע בשנים קודמות

דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע
לשנת 2014
לחצו להגדלה
2014-;
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע
לשנת 2012
לחצו להגדלה
 דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע
לשנת 2013
לחצו להגדלה