הודעת אגף ההנדסה

צומת הרב חזן-הרב עוזיאל יסגר לתנועת כלי רכב החל החל ממחר יום שני 14/8/17 בשעה 08:00 ועד ליום חמישי 17/8/17 בשעה 17:00 בשל עבודות השלמה לשיקום ופיתוח רחוב הרב עוזיאל.
במקום יוצב שילוט המתריע על החסימה, וכן יהיו נוכחים גם שוטרים ועגלות חץ להכוונת התנועה מסביב לאזור החסימה.

אנא הישמעו להוראות המשטרה. בין המועדים הנ"ל, מומלץ לנסוע במסלולים חלופיים.