הודעת המחלקה לאיכות הסביבה

345345המועצה המקומית שלומי, באמצעות מחלקת איכות הסביבה, משקיעה מאמצים רבים במיגור תופעת היתושים ומניעת דגירתם. מקור מפגעי יתושים רבים הוא באזורי דגירה ביתיים ובכלל זה יתושי הטיגריס האסייתי האלימים העוקצים בשעות היום.


עקיצת יתוש עלולה להיות גם מסוכנת. את העקיצה הבאה חייבים למנוע היום!

 

למען בריאות המשפחה, חובה לסלק ולמנוע עוד היום מוקדי דגירה אפשריים:

 • לבדוק ביסודיות את הבית, החצר והגינה לפחות פעם בשבוע, ולאתר כל מקור להצטברות מים עומדים (לדוגמא: דלי העומד מתחת לניקוז של מזגן, מים המצטברים בעציצים תחתיות עציצים ואדניות.)
 • להימנע מהשקיית יתר הגורמת להצטברות מים עומדים.
 • לסלק או לחורר כל כלי קיבול שאינו הכרחי.
 • לאחסן כלי קיבול כגון דליים,פחים וכד' כך שלא יוכלו להצטבר בהם מים.
 • לתקן נזילות של מים מצינורות, מזגנים.
 • לרוקן ולייבש כל כלי קיבול המשמש לאגירת מים ולא ניתן לסלקו כגון תחתיות העציצים, אגרטלים, דליים חביות כל מיכל אחר לפחות פעם ב – 3 ימים.
 • להכניס דגים טורפי יתושים לכל כלי לאגירת מים שלא ניתן לרוקן – כגון עציצים גדלים המשמשים לגידול צמחי מים.
 • אחסן צמיגים באופן שמונע הצטברות מים בצמיג: כיסוי, קירוי או חירור/חיתוך הצמיג.

 

התגוננות מעקיצות:

 • הדרך העיקרית להתגונן מפני עקיצות היא באמצעות ריסוס או מריחה של תכשירים דוחי יתושים על הגוף. תכשירים אלה מקנים הגנה מקומית בלבד לכן חשוב לדאוג לכיסוי מלא של חלקי הגוף החשופים. כדי להתגונן מעקיצות דרך בגדים דקים ניתן למרוח או לרסס תכשירים דוחי יתושים גם על הבגדים. אין למרוח תכשירים על חלקי גוף מכוסים בבגדים. לפני היישום על בגדים יש לבדוק שהתכשיר אינו פוגע בבד. יש להקפיד על השימוש רק בתכשירים הרשומים ע"י משרד הבריאות.
 • התקנת רשתות על החלונות והדלתות, והקפדה על סגירה של דלתות וחלונות שאינם מוגנים ברשתות תמנע חדירה של יתושים לבתים.
 • רוח מפריעה לתעופת היתושים  לכן המצאות בטווח ההשפעה של מאווררים פועלים בבית ומחוץ לבית מקנה הגנה מפני היתושים.
 • תכשירי נידוף דוחי יתושים בתוך הבית וסלילי בעירה ולפידים מחוץ לבית, מרחיקים את היתושים מהסביבה בה הם מופעלים.

 

על כל מפגע של נזילת מים או ביוב דווחו למוקד תאגיד "מעיינות זיו" בטלפון: 9578868

 על כל מטרד ולמידע נוסף, דווחו למוקד העירוני 106. דיווחים אלו חשובים למיפוי וקביעת מגמות התפשטות, משוב להצלחת פעולות ובסיס טוב לפעולה של מחלקת איכות הסביבה במועצה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה.

 

לוקחים את הסביבה לידיים. המחלקה לאיכות הסביבה.

 

מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד הבריאות http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/16082012_1.asp

ואתר המשרד להגנת הסביבה http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Mosquitos/Pages/default.asp