הטבות המס לשנת 2017

תושבים יקרים, הריני מבקש להביא לידיעתכם עדכון בדבר הטבות המס לישוב שלומי בהתאם להוראות מס הכנסה.

אין שינוי בהטבת המס העומדת על 17% . תקרת המקסימום עלתה ל- 222,000 ₪ במקום 204,000 ₪.

השינוי הנ"ל מזכה את תושבי שלומי בכ- 8000 ₪ זיכוי מס בשנה לאלה המגיעים לתקרת המס.

מצ"ב מסמך מס הכנסה

בכבוד רב,

גבריאל-גבי נעמן

ראש המועצה המקומית