ועדות המועצה

סטאטוס שם הועדה הרכב הועדה ממלא מקום סיעה
חובה ועדה לתיקון ליקויים יו"ר הועדה: דוד תורג'מן, מנכ"ל המועצה
חבר: שמואל רוזנגרטן, גזבר
חברה: דליה מגירה
חובה ועדה להקצאת מבנים ולקרקעות יו"ר הועדה: שמואל רוזנגרטן, גזבר ומנהל נכסים
חבר: דוד תורג'מן, מנכ"ל המועצה
חבר: אדר' טל חמי, מהנדס המועצה
חבר: יועמ"ש למועצה
רשות: ועדת ביטחון וחירום יו"ר הועדה: גבריאל נעמן, ראש המועצה שמואל אנקרי, חבר המועצה דחף-ליכוד – דחף-ליכוד
חבר: עו"ד עופרי סיידא, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: שמואל אנקרי, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: מיכאל סלובדוב, חבר המועצה שלומי שלנו
חברה: שיפרה וקנין, חברת המועצה שלומי עולה
חבר: משה מגירה, חבר המועצה ש"ס
חבר: דודו דר, חבר המועצה הבית היהודי
חבר: עמנואל שלי, חבר המועצה הבית היהודי
חבר: ישראל אואקראט, חבר המועצה אופק חדש
חברה: דוד תורג'מן, מנכ"ל המועצה
חבר: שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה
חבר: דרור דהן, קב"ט
חבר: שגיא וקנין, רבש"ץ
נציג פקע"ר: נועם ויימן, מפקד היקל"ר
נציג המשטרה: איציק דדון
חובה: ועדת מל"ח יו"ר הועדה: גבריאל נעמן, ראש המועצה דחף-ליכוד
חברה: דוד תורג'מן, מנכ"ל המועצה
חבר: דרור דהן, קב"ט המועצה
חבר: שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה
חבר: אבי חטשואל, מנהל המתנ"ס וראש מכלול אוכלוסיה שרונה יוסף, מנהלת הלש"ח
חבר: אדר' טל חמי, המנדס המועצה וראש מכלול תשתיות
חבר: יוסי בן לולו, ראש מכלול לוגיסטיקה
חברה: רוית מלכה, ראש מכלול מידע לציבור
נציג רח"ל: פריד סאבק
נציג פקע"ר: נועם ויימן, מפקד היקל"ר
נציג המשטרה: איציק דדון
נציג כב"א: תפס"ר חזי לוי
נציג מד"א: רחמים סידיס
נציג תאגיד המים: מהנדס התאגיד
נציג פס"ח: משה בורנשטיין
מחזיקי תיקים
חובה: ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית 1: יו"ר הועדה: עו"ד לנקרי דדון דיקלה
חבר: ניסים רואש
חבר: ניסים וקנין
חובה: ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית 2: יו"ר הועדה: עו"ד יעל אסיף
חבר: אברהם ואזנה
חבר: משה נהוראי והב
חובה: ועדת רכש ובלאי יו"ר הועדה: דוד תורג'מן, מנכ"ל המועצה

חבר: שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה

חבר: רוני אוזנה, קניין

חובה ועדת משנה לועדת מל"ח/ ועדת פס"ח יו"ר ועדת פס"ח: שיפרה וקנין, חברת המועצה שלומי עולה
רכז ועדה: אודי אסרף
נציג מח' רווחה: עו"ס דני איינדיך
נציג מתנדבים: הילה וקנין
נציג: מחלקת חינוך: סמדר אביגדור
נציגת בריאות: רינה קזיאב
נציג מועצה דתית- משה מגירה
נציג ביטוח לאומי
קצין קישור יקל"ר: נועם ויימן
ממונה פס"ח מחוזי: משה בורנשטיין
חובה: תמיכות יו"ר הועדה: שמואל רוזנגרטן, גזבר
חברה: דוד תורג'מן, מנכ"ל המועצה
חבר: יועמ"ש למועצה
חובה: ועדה למאבק בנגע הסמים יו"ר הועדה: עו"ד עופרי סיידא, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: משה מגירה, חבר המועצה ש"ס
חבר: ישראל אואקראט אופק חדש
חברה: שרונה יוסף, מנהלת הרווחה
חברה: אביבה דוידי, מנהלת מחלקת חינוך
חבר:אופיר גליק, מנהל תיכון אורט שלומי
נציגת ציבור: יפה יעקובי
נציגת ציבור: טלי יוסיפוביץ
נציג הרשות למלחמה בסמים
חובה ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור יו"ר הועדה: שמואל אנקרי, חבר המועצה דחף-ליכוד
חברה: שיפרה וקנין, חברת המועצה שלומי עולה
חבר: ישראל אואקראט, חבר המועצה אופק חדש
נציג ציבור: אבי ביטון
נציג משפחה שכולה: מאיר דדון
נציגת משפחה שכולה: יהודית זגורי
נציג משפחה שכולה: מיכאל קוגן
חובה ועדת לאיכות הסביבה יו"ר הועדה: שיפרה וקנין, חברת המועצה שלומי עולה
חבר: שמואל אנקרי, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: עמנואל שלי, חבר המועצה דודו דר, חבר המועצה הבית היהודי
חבר: משה מגירה, חבר המועצה ש"ס
חבר: יוסי בן לולו
נציגת איגוד ערים: לורנס עמר
נציגת ציבור: ציפה זיסקינד
נציגת ציבור: אאידה פורת
נציג המשרד לאיכות הסביבה
רשות ועדת שמות למקומות ציבוריים (רחובות ומספור בתים) יו"ר הועדה: גבריאל נעמן, ראש המועצה עו"ד עופרי סיידא, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: שיפרה וקנין, חברת המועצה שלומי עולה
חבר: משה מגירה, חבר המועצה ש"ס
חברה: דוד תורג'מן, מנכ"ל המועצה
חבר: אדר' טל חמי, מהנדס
חבר: יוסי בן לולו
נציג ציבור: אלי אלון
רשות: ועדת תחבורה ותנועה רשויות תימרור יו"ר הועדה: מיכאל סלובדוב, חבר המועצה שלומי ביתנו
חבר: דודו דר, חבר המועצה עמנואל שלי, חבר המועצה הבית היהודי
חבר: ישראל אואקרט, חבר המועצה אופק חדש
חבר: אדר' טל חמי, מהנדס המועצה
נציג המשטרה: איציק דדון
נציג ציבור:
נציג ציבור
רשות: ועדת חינוך יו"ר הועדה: שמואל אנקרי, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: גבריאל נעמן, ראש המועצה דחף-ליכוד
חבר: עו"ד עופרי סיידא, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: מיכאל סלובדוב, חבר המועצה שלומי ביתנו
חברה: שיפרה וקנין, חברת המועצה שלומי עולה
חבר: משה מגירה, חבר המועצה ש"ס
חבר: עמנואל שלי, חבר המועצה הבית היהודי
חבר: דודו דר, חבר המועצה הבית היהודי
חבר: ישראל אואקראט, חבר המועצה אופק חדש
חברה: אביבה דוידי, מנהל מחלקת חינוך
חברה: דבורה דניאלי, מנהלת בי"ס בן צבי
חברה: איילה חדד, מנהלת בי"ס הרב מימון
חבר: אופיר גליק, מנהל תיכון אורט שלומי
חבר: אבי חטשואל, מנהל המתנ"ס
נציג ועד הורי בן צבי
נציג ועד הורי הרב מימון
נציגת ציבור: יפה יעקובי
נציג ועד הורי אורט שלומי
נציגת ציבור: טלי יוסיפוביץ
רשות: ועדת רישוי עסקים יו"ר הועדה: גבריאל נעמן, ראש המועצה דרור דהן, קב"ט ומחזיק תיק רישוי עסקים דחף-ליכוד
חבר: עו"ד עופרי סיידא, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: עמנואל שלי, חבר המועצה דודו דר, חבר המועצה הבית היהודי
נציג מחלקת הנדסה: אדר' טל חמי
נציג איכה"ס: לורנס עמר
נציג כב"א: ציון אסייג
יועמ"ש
חובה: ועדה מקומית לתכנון ובנייה נציג הרשות: גבריאל נעמן, ראש המועצה
חובה: רשות הניקוז והנחלים: נציג הרשות: גבריאל נעמן, ראש המועצה

 

סטאטוס שם הועדה הרכב הועדה ממלא מקום סיעה
חובה ועדת הנהלה יו"ר הועדה: גבריאל נעמן, ראש המועצה מיכאל סלובדוב, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: מיכאל סלובדוב מ"מ וסגן בתואר לראש המועצה שלומי ביתנו
חבר: עו"ד עופרי סיידה, סגן בתואר לראש המועצה דחף-ליכוד
חברה: שיפרה וקנין, סגנית בתואר ויועצת מעמד האישה לראש המועצה שלומי עולה
חבר: שמואל אנקרי, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: ישראל אואקראט, חבר המועצה אופק חדש
חבר: משה מגירה ש"ס
חובה ועדת מכרזים יו"ר הועדה: ישראל אואקראט חבר המועצה אופק חדש
חבר: עו"ד עופרי סיידה, סגן בתואר לראש המועצה דחף-ליכוד
חברה: שיפרה וקנין, סגנית בתואר ויועצת מעמד האישה שלומי עולה
חבר: שמואל אנקרי, חבר המועצה דחף-ליכוד
חבר: משה מגירה, חבר המועצה ש"ס
חבר: שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה
חבר: יועמ"ש למועצה
חובה הנחות בארנונה: יו"ר הועדה: ישראל אואקראט, חבר המועצה עו"ד עופרי סיידא, סגן בתואר לראש המועצה אופק חדש
חבר: דודו דר, חבר המועצה עמנואל שלי, חבר המועצה הבית היהודי
חבר: שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה
חבר: עו"ס דני איננדיך עו"ס יצחק רזניקוביץ
חבר: יועמ"ש למועצה
חברה: ורד קורן, מנהלת הגביה
חובה ועדת ביקורת: יו"ר הועדה: דודו דר , חבר המועצה הבית היהודי
חבר: עמנואל שלי, חבר המועצה הבית היהודי
חבר: משה מגירה, חבר המועצה ש"ס
הרכב מינהלת איזור תעשייה דורה הרחבה:
יו"ר הועדה: מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה
חברה: גב' שיפרה וקנין, סגנית בתואר לראש המועצה
חבר: מר שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה
חבר: מהנדס המועצה
חבר: מר גיא אפל, נציג ציבור

 

אישור הרכב ועדת מילגות:
יו"ר הועדה: מר ישראל אואקראט סגן בתואר לראש המועצה.
חברה: גב' שיפרה וקנין, סגנית בתואר לראש המועצה
חברה: אביבה דוידי, מנהלת מחלקת חינוך
חברה: שרונה יוסף, מנהלת הלש"ח
חבר: נציג התורמים על פי הצורך.
רכזת הועדה: דליה מגירה, רכזת השכלה גבוהה

נציגת הרשות באיגוד ערים לאיכות הסביבה: גב' שיפרה וקנין