ועדת החינוך התכנסה במועצה לדיון ציבורי בנושאי חינוך

ביום ראשון התכנסה ועדת החינוך לדיון ציבורי בנושאי חינוך. בין המשתתפים: ראש המועצה, מר גבי נעמן, מחזיקת תיק החינוך, הגב' יפה יעקובי, חברי מועצה, מנכ"ל המועצה, מר שלומי פלניצקי, מנהלים, מפקחים מטעם משרד החינוך, מנהלי בתי הספר, גננות והורים.

בוועדה הציג מנהל אגף החינוך מר יוחאי כמיסה את רוח האגף אשר מתבטאת בביטוי "היפוך הפירמידה" והשקעה מוגברת בגיל הרך שתוצאותיה מורגשות בגיל הנוער.

בנוסף לכך, הציג מנהל האגף את תוכנית העבודה אשר מתרכזת בהשגת היעדים הבאים:

  1. רצף חינוכי מהגיל הרך ועד אקדמיה
  2. חיבור בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
  3. שיפור והבניה של תהליכי עבודה באגף החינוך
  4. תוכניות לימודיות אישיות ושיפור הישגים
  5. שיפור האקלים הבית ספרי
  6. קיום שולחן עגול קהילתי, לומד ומשתף.

בנוסף לכך הוצגו על ידי מנהלי בתי הספר תוכניות חדשות וייחודיות לישוב אשר יושקו בתחילת שנת הלימודים. פרטים אודות התוכניות יחולקו לכלל התלמידים והוריהם בתחילת שנת הלימודים.