זהירות – צבע טרי

במסגרת חידוש סימוני הכביש בשלומי מחדשת המועצה את סימוני הדרך בכבישי היישוב.

פרויקט צביעת כבישי היישוב כולל חידוש צבע, מעברי חציה, קוי עצירה, פסי האטה, סימון קווי נתיבים ואבני שפה.

העבודות מבוצעות על ידי מחלקת שפ"ע. כבישים בהם עתידות להתבצע עבודות שיפור תשתיות לא יצבעו בשלב זה אלא לאחר שהעבודות בהם יסתיימו.

פרויקט צביעת הכבישים נועד להגביר את הבטיחות בכבישי היישוב ולאפשר למשתמשי הדרך לזהות בבירור את הסימונים המצויים על הכביש.