מליאת המועצה

 

שם פרטי ושם משפחה

דוא"ל

טלפון

מר גבריאל-גבי נעמן

gabin@iula.org.il

052-3915553

עו"ד עופרי סיידה

Zedek1010@walla.com

052-8621770

מר שמואל אנקרי

a_shmual@atid.org.il

054-7777237

מר מיכאל סלובדוב

michael.slobodov@gmail.com

052-5421070

גב' שיפרה וקנין

shifrav@mei-carmel.co.il

052-8961450

מר משה מגירה

Msm1968@walla.com

052-3270494

מר דוד דר

dudu.dar@kennametal.com

054-5401210

מר עמנואל שלי

manushelly@walla.com

050-4060870

מר ישראל אוקראט

Avakrat5@gmail.com

054-5632203