חוקי עזר עירוניים

09/09/2015 הצמדה למדד חוק עזר לשלומי (הצמדה למדד), התשמ"ה-1985
23/07/2015 שימור טבע ושטחים ציבוריים חוק עזר לשלומי (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ה-2015
02/10/2014 תיעול וניקוז חוק עזר לשלומי (תיעול), התשע"ד-2014
31/07/2014 הוצאת אשפה חוק עזר לשלומי (פינוי פסולת), התשע"ד-2014
15/12/2013 סלילת רחובות חוק עזר לשלומי (סלילת רחובות), התשס"ז-2007
17/09/2007 ביוב חוק עזר לשלומי (ביוב), התשס"ז-2007
07/08/2006 מודעות ושלטים חוק עזר לשלומי (שילוט), התשס"ו-2006
30/03/2003 איכות הסביבה חוק עזר לשלומי (שמירת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון), התשנ"ז-1997
23/03/2003 ביוב חוק עזר לשלומי (הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב), התשנ"ז-1997
13/03/2003 החזקת מקלטים חוק עזר לשלומי (החזקת מקלטים), התשמ"ט-1989
18/02/2003 הריסת מבנים מסוכנים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי המועצה המקומית שלומי
18/02/2003 אספקת מים חוק עזר לשלומי (אספקת מים), התשנ"ז-1996
11/02/2003 החזקת מקלטים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית שלומי
09/02/2003 בעלי חיים חוק עזר לשלומי (החזקת בעלי חיים), התשנ"ג-1992
09/02/2003 בעלי חיים חוק עזר לשלומי (פיקוח על כלבים), תשל"ז-1977

 

23/01/2003 סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים על ידי המועצה המקומית שלומי
20/01/2003 ניקוי מדרכות, מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים חוק עזר לשלומי (ניקוי חצרות וכניסות לבנינים), תשכ"א-1961
15/01/2003 התקנת מזגנים למיזוג אויר חוק עזר לשלומי (התקנת מיתקנים למזגני אויר), התשנ"ז-1996
14/01/2003 שחיטת עופות ובתי מטבחיים חוק עזר לשלומי (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשנ"ז-1996
14/01/2003 רוכלים חוק עזר לשלומי (רוכלים), תשכ"ג-1963
14/01/2003 רשיונות לאופניים ולתלת אופן חוק עזר לשלומי (רשיונות לאופניים), תשכ"א-1961
14/01/2003 שחיטת עופות ובתי מטבחיים חוק עזר לשלומי (שחיטת עופות), תשכ"ב-1962
13/01/2003 אגרת תעודת אישור חוק עזר לשלומי (אגרת תעודת אישור), התשנ"ו-1996
13/01/2003 הסדרת שמירה חוק עזר לשלומי (הסדרת השמירה), תשכ"ט-1968
13/01/2003 עצים מסוכנים ועקירת עצים חוק עזר לשלומי (עקירת עצים), תש"ן-1989

 

12/01/2003 ביעור קוצים חוק עזר לשלומי (ביעור קוצים), תשכ"א-1961
09/01/2003 תברואה וסילוק מפגעים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי המועצה המקומית שלומי
08/01/2003 פתיחת בתי עסק וסגירתם חוק עזר לשלומי (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ"ז-1966
08/01/2003 צעצועים מסוכנים חוק עזר לשלומי (צעצועים מסוכנים), תשכ"א-1961