חוק עזר לשלומי (ניקוי חצרות וכניסות לבנינים), תשכ”א-1961