חוק עזר לשלומי (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשנ”ז-1996