חוק עזר לשלומי (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ”ז-1966