חוק עזר לשלומי (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע”ה-2015