חמ"ד " הרב מימון" מפתחים למידה חדשנית.

שני פרויקטים חדשים נכנסו לבית ספרנו.
פרויקט אחד החל כבר בשנה שעברה ,פרויקט " עת הדעת" שמקיף את כל מקצועות הליבה חשבון, אנגלית ושפה מטרתו למידה עצמאית ומישוב עצמי, הפרויקט ממוחשב ונגיש לתלמיד בבית ובכיתה.
פרויקט חדשני שהתחלנו השנה הוא " הכיתה ההפוכה".
הכיתה ההפוכה זה פרויקט שהחל בחו"ל בכיתות התיכון, המורה מקנה את החומר , מצלם את עצמו ושולח את ההקניה לתלמידים באתר הכיתה, התלמידים מקבלים את השיעור המצולם לביתם , לומדים את הנושא בבית ומגיעים לכיתה לתרגול.
התחלנו את הפרויקט בכיתה ד' עם המורה ורדית שמשמת גם כרכזת פדגוגית בבית הספר.
התלמידים נהנו מאופן הלמידה והגיעו לכיתה מוכנים .