חמ"ד "הרב-מימון" שלומי משקיע במהנדסי המחר במשק העתיד

תלמידי בית הספר "הרב-מימון" החלו השנה בלימודי מדעי המחשב ורובוטיקה בהובלת רכזת המחשוב בבית הספר, גב' אילת-חן וקנין. במסגרת הלימודים יחשפו התלמידים להיבטים השונים של מדעי המחשב – הפשטה, פתרון אלגוריתמי ומימושו – דרך התנסויות מותאמות גיל מהנות, מגוונות, ומעוררות עניין ומוטיבציה.
התוכנית כוללת היכרות עם עולם מדעי המחשב ובמרכזו פתרון בעיות ויישום הפתרונות באמצעות חשיבה אלגוריתמית, הקניית מושגים בסיסיים בחשיבה לוגית ובחשיבה אלגוריתמית בדרך חווייתית ובשילוב פעילויות רבות ממוחשבות ולא ממוחשבות, יושם דגש על פעילויות חווייתיות יחד עם פעילויות תכנותיות עם מערכת רובוט. כל הפעילויות יהיו מותאמות לשכבת הגיל. התלמידים ילמדו תהליכי פתרון בעיות ומימוש הפתרון באמצעות שפת מחשב באמצעות כלים שונים ויישום הפתרון במערכת הרובוט, שילוב בין-תחומי – מדעי המחשב ככלי בתחומי ידע אחרים, פיתוח כישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחיזוק חשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון ופיתוח כישורים של עבודת צוות לפתירת בעיות מורכבות ולביצוע פרויקטים בהיקפים שונים
בשלב זה, מתנסים התלמידים בתוכנת סקראץ' וחלקם כבר החלו בהרכבת רובוט מבית פישר טכניק. הילדים אינם חוששים להתנסות, נהנים ומגלים יצירתיות רבה.