חתולי רחוב

צילום: אלעד לוי
אוכלוסיית החתולים במועצה המקומית שלומי גדלה והולכת ותושבים רבים רואים בכך מטרד הפוגע באיכות חייהם. המחלקה הוטרינרית ממליצה לתושבים לעקר את החתולים בכדי למנוע את התרבותם.

אנו חושבים שלא די בהאכלה של חתולים על ידי אנשים טובי לב. טיפול ולקיחת אחריות על החתול מעבר להאכלתו כוללים גם הענקת טיפול רפואי ,עיקור מתן מחסה ועוד. במקום להאכיל באופן חופשי כמויות גדולות של חתולים אנו ממליצים להעניק טיפול "מלא" למספר מצומצם יותר.

האכלת חתולי רחוב

תושבים רבים מאכילים חתולים ואנו רואים זאת בחיוב וממליצים לעשות זאת תוך הקפדה על העקרונות הבאים:

·        להאכיל במקום שקט וצדדי לנוחות החתולים והתושבים.

·        להאכיל במזון יבש שאינו מלכלך ואינו מושך זבובים.

·        לנקות את המקום לאחר ההאכלה.

·        לדאוג לעיקור/סירוס לפחות 75% מהחתולים בתחנת ההאכלה כדי לשמור על מספר קבוע פחות או יותר.

·        לחסן נגד כלבת!

חשוב לזכור: הרעלת חתולי רחוב היא עבירה על סעיף 4 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשנ"ד – 1994. דינו של העובר על סעיף זה הוא מאסר, בהתאם לסעיף 17 ב' לחוק

ניתוחי עיקור וסירוס של חתולי רחוב בשלומי נעשים בכפוף לפרסומי משרד החקלאות ("קול קורא"), שבו משתתפים משרד החקלאות והמועצה במימון ביצוע הניתוחים.

חשוב!

לשמור על ההיגיינה ולשטוף ידיים במים וסבון בסיום ההאכלה.
להימנע מנשיכות ושריטות- אין להחזיק חתול בידיים בניגוד לרצונו – חתול פוחד או לחוץ עלול לנשוך ולשרוט בטעות.

הבה נשמור על איכות חיי כולנו תוך התחשבות בצרכים של כולם!
  

 

Численность кошек на территории, относящейся к Местному совету Шломи,

в последнее время существенно увеличилась, и многие жители видят в этом серьезную помеху качеству собственной жизни.  Ветеринарный отдел рекомендует жителям проводить стерилизацию кошек, чтобы избежать их размножения.

Мы думаем, что дело не только в подкорме кошек добрыми людьми. Уход  и ответственность за животного включают, помимо кормежки, предоставление ему медицинской помощи, стерилизацию, предоставление убежища  и т.д. Вместо массового и обильного кормления животных мы рекомендуем предоставить "полный уход" ограниченному числу животных.

Кормление бездомных кошек

Многие жители кормят кошек, мы не видим в этом ничего плохого, но просим делать это, придерживаясь следующих правил:

  • Кормить кошек в тихом и отдаленном месте.
  • Кормить сухим кормом, который не загрязняет территорию

и не собирает мух.

  • Убрать место кормления по его окончании.
  • Позаботиться о кастрации/ стерилизации по крайней мере

75% животных на вашем пункте кормления, и тем самым сохранить количество животных на постоянном уровне.

  • Прививки от бешенства!

Важно помнить: отравление бездомных кошек является нарушением 4-го параграфа Закона о защите животных от 1994-го года, и за него, в соответствии с 17-м параграфом предусмотрено уголовное наказание.

Операции по кастрации бездомных кошек в Шломи производятся
в соответствии с публикациями Министерства сельского хозяйства, при долевом участии Министерства сельского хозяйства и Местного совета Шломи.

Важно!

Соблюдать гигиену и мыть руки с мылом по окончании кормления животных.
Остерегаться укусов и царапин – не держать животное на руках помимо его воли, недовольное или испуганное животное может по ошибке укусить и поцарапать.

Давайте заботиться о качестве жизни каждого и думать о потребностях жизни каждого!