טקס חגיגי התקיים לעובדים המצטיינים העירוניים

לקראת השנה החדשה תשע"ח ערכה המועצה בשיתוף עם ועד העובדים, טקס חגיגי והרמת כוסית לעובדי וגימלאי המועצה אשר במהלכו הוזמנו הזוכים בתואר עובדים מצטיינים רבעוניים, לקבלת תעודה מראש המועצה, מר גבריאל נעמן, ומנכ”ל המועצה, מר שלומי פלניצקי.
ראש המועצה, גבריאל נעמן: “ברצוני להודות לכלל העובדים על עבודתם המסורה במהלך השנה האחרונה ובכלל. את הישגי המועצה בשנה האחרונה אני זוקף בראש ובראשונה לעבודתם היוצאת מן הכלל של עובדי המועצה וערב ראש השנה הוא הזמן הנכון להודות ולשבח אותם על מסירותם ונאמנותם”.
מנכ"ל המועצה, מר שלומי פלניצקי: "מדובר בשני עובדים מצטיינים מאגפים שונים במועצה, אשר בלטו בהצטיינותם במתן השירות לתושב במסגרת עבודתם. התעודות הוענקו למר אלברט אוחנה מאגף שפ"ע על תודעת השירות הגבוהה ונכונותו תמיד לסייע ולמר טל הופנר מהרווחה, עו"ס אהוב ומוערך הפועל רבות לקידום הנוער."
כמו כן הוענקו גם תעודות הערכה לאגפי החינוך, הביטחון ושפ"ע על עבודתן היעילה, זמינות עובדיהם והיענותן המהירה לרווחת התושבים.