יש לכם חוב למועצה? מבצע הנחה בארנונה 2017 עומד להסתיים

יש לכם חוב ארנונה? אם תזדרזו תקבלו 50% הנחה. מבצע גביית ארנונה מתושבים ובעלי עסקים אשר טרם שילמו את חובם – ויוכלו לפרוע אותו עד סוף נובמבר – בהנחה משמעותית – עומד להסתיים

מבצע הארנונה הגדול לשנת 2017 בשלומי עומד להסתיים ביום 30/11/2017. על פי התוכנית שגיבש שר הפנים, אריה דרעי, יכולות רשויות מקומיות להעניק הנחה של עד 50% לבעלי חוב ארנונה, למגורים ושלא למגורים, ולאפשר להם להסדיר את חובם למועצה. בעל חוב יוכל ליהנות מהנחה משמעותית רק אם שילם את חובו באופן מלא בשנים 2015 ו-2016. לפי התקנות החדשות ינתנו הנחת 50% – למשלמים במזומן ו-45% ב-12 תשלומים. המבצע החל עם אישור מליאת הרשות ומתייחס לחובות עד סוף 2014.

המועצה המקומית שלומי בחרה לאשר את התוכנית והתחייבה להעניק הנחות למי שצברו חובות מארנונה למגורים ולעסקים. התהליך הושלם עם אימוץ התקנות ואישורן על ידי מועצת הרשות.

הפחתת החוב תתאפשר רק במידה שהחייב הסדיר את תשלום הארנונה לשנים 2015-2016, ובכפוף לחתימה על התחייבות לפרוע את יתרת החוב ככל שנותרה, במועד. ההנחה תבוטל אם החייב יצבור חוב של שני תשלומים או יותר. מבצע הפחתת החוב לא יחול לגבי נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי או מי שקיבל פטור חלקי מארנונה לפי החוק.

ראש המועצה, מר גבי נעמן מסר כי מדובר בבשורה של ממש לתושבי שלומי היכולים לנצל הזדמנות זו, לשלם פחות ולפתוח דף חדש אם יבחרו להסדיר את חובם עד 30/11/2017. ראש המועצה ביקש את הסכמת חברי המליאה אשר נענו לבקשה ואימצו את המהלך ואת התקנות של שר הפנים ובכך אפשרו להחיל את מבצע ההנחה בארנונה בשלומי.

*לקריאת התקנות: קובץ התקנות, 7802, כ"ז בניסן התשע"ז 2/4/2017.
*באם קיימת סתירה בין האמור במסמך זה לאמור בתקנות- האמור בתקנות גובר