כלי אצירה

מס’
סידורי
כתובת
1. א.ת. ישן, רחוב החורש
2. א.ת. ישן, רחוב ההבשלה
3. א.ת. ישן, רחוב האסיף
4. א.ת. ישן, רחוב הקציר
5. א.ת. דורה, רחוב זכרון משה