מאגרי מידע עירוניים

מאגרי מידע – מועצה שקופה – הינו מאגר נתונים המרכז את מאגרי המידע העירוניים כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור ושקיפות פעילות המועצה. המידע מונגש וזמין בקישורים שלפניכם.

בתי כנסת
בתי מרקחת
כלי אצירה
מבנים לשימור
מוסדות חינוך
מוסדות ציבור
שמות רחובות בשכונות
רשימת עסקים
תחנות אוטובוסים