מבנים לשימור

1.מתחם שלושת הדתות – מול בניין המועצה