מבצע נקיון וגיזום עצים נרחב בשלומי

עבודות הנקיון והגיזום הינם חלק מההיערכות המקיפה של המועצה לקראת עונת הקיץ.

בשבועות האחרונים עמלים באגף שפ"ע על הכנת תכנית מקיפה וסדורה לנקיון ולגיזום העצים בכל רחבי היישוב. בימים האחרונים החל ביצוע עבודות הנקיון והגיזום על פי התכנית, כאשר פניות תושבים לגיזום לצורכי בטיחות נענות באופן מיידי, גם אם הן מחוץ לתכנית העבודה.

הגיזום מתבצעים ע"י קבלן גיזום מקצועי ובפיקוח של מנהל אגף שפ"ע. מנהל שפ"ע, מר יוסי לוי: "אנחנו מבקשים את שיתוף הפעולה של תושבי שלומי ומתנצלים מראש על אי נוחות שעלולה להיגרם כתוצאה מכך. מועדי ומיקומי הרחובות בהם יתבצע הניקיון והגיזום, יפורסמו לידיעת התושבים באמצעי התקשורת: בעמוד הפייסבוק ובאתר האינטרנט העירוני. כמו כן, באזורים בהם יהיה צורך לפנות קטע מהרחוב בכדי לאפשר גישה נוחה למעבר המנוף. יעודכנו מראש בעלי רכבים בהודעה שתונח על גבי כלי הרכב. אנו קוראים לכל התושבים להודיע למוקד העירוני על כל תקלה ו/או מפגע על מנת שנוכל לטפל בהם באופן מיידי ולהוציא פסולת וגזם בימים שנקבעו לכך בלבד (האיסוף מתבצע בימי ב' וה', דהיינו יש להוציא בימים א' וד' בערב). אנו מצפים ומקווים לשיתוף פעולה מצד התושבים לשמירה על הסביבה וניקיונה".