מוכנים לחירום

לאחרונה ביקרו קציני מטה ומחוז מענף התגוננות אזרחית בפיקוד צפון, במועצה המקומית שלומי. מנהלי המחלקות הציגו בפניהם את ההיערכות להפעלת מטה החירום העירוני.
נציגי ענף התגוננות אזרחית בפיקוד צפון ביקרו במועצה, קיבלו סקירה על היערכות הישוב למצב חירום. מנהלי המחלקות במועצה הציגו בפניהם בין היתר את ההיערכות להפעלת מטה החירום העירוני, תוכנית ההתגוננות האזרחית, הפעלת מכלולי המועצה במתאר חירום, תוך ניהול ותאום המשך הרציפות התפקודית בתחומי המזון, אספקת דלק, תחבורה, משק, מפעלים חיוניים, תקלות חשמל, שיתוף פעולה עם ארגוני החירום, אספקת שירותים חברתיים, טיפול בפרטים ובקהילות, סעד פיזי ונפשי ושמירה על אספקת מים רציפה לכלל תושבי המועצה באמצעות תאגיד המים.
ראש מדור התגוננות אזרחית, רס”ן מנחם: “אני יוצא מהביקור במועצה המקומית שלומי כשאני מתרשם מהעשייה בתחום המוכנות לחירום. פעילות המועצה היא אבן היסוד למתן תחושת הבטחון לתושביה. המפתח להתנהלות נכונה של רשות בשעת חירום היא בהכנות לחירום. רשות שתשכיל לעשות זאת, תדע לשמור על הרציפות התפקודית ותגן על חוסנם של תושביה וניכר כי המועצה המקומית שלומי מממשת את האחריות שלה בתחום זה”.