מועצה ירוקה בבית הספר "יצחק בן-צבי"

תלמידי בית הספר "יצחק בן-צבי" בהובלת הצוות החינוכי מייחסים חשיבות רבה לנושאי קיימות וסביבה ומחפשים דרכים ליישם עקרונות אלו הלכה למעשה.
לכן הוקמה בבית הספר מועצה ירוקה ובה מכהנים תלמידים מבית הספר. התלמידים נפגשים אחת לשבוע עם המורה למדעים, גב' דלית וייס-ימפל, וחושבים יחד על דרכים לקדם תהליכי שינוי ושיפור בבית הספר להגברת המודעות בקרב תלמידי בית הספר והישוב. התלמידים המכהנים במועצה לומדים בכתה ה2.
בפגישות הנערכות אחת לשבוע, מעלים התלמידים רעיונות לקידום השמירה על הסביבה ומתכננים כיצד לבצע את ההצעות.
התלמידים בחרו להתמקד ומעונינים לחולל שינוי בתחום המיחזור. את המידע שרוכשים חברי צוות המועצה הירוקה הם מעבירים ליתר תלמידי בית הספר.
חברי המועצה קיבלו החלטות כיצד לפעול בבית הספר על מנת לקדם נושא חשוב זה ופועלים להעלות את המודעות לעניין בקרב תלמידי בית הספר ומשפחותיהם.

הפעילויות שמובילים חברי המועצה בבית הספר הינם:
1. איסוף בקבוקים ופחיות-חברי המועצה עוברים בכיתות אחת לשבוע ואוספים בקבוקים שחוק הפיקדון חל עליהם, התלמידים נעזרים בשקים הריקים שהם מקבלים מאל"ה ומחזירים להם אותם מלאים בבקבוקים. הכסף המצטבר ממיחזור הבקבוקים עתיד לממן חלק מהוצאות מסיבת הסיום של כיתות ו'. התלמידים למעשה מרוויחים פעמיים בשמירה על הסביבה ומשימוש במקור תקציבי עצמאי למימון מסיבת הסיום.
2. שימוש חוזר בנייר- חברי המועצה הסבירו לתלמידים את חשיבות מיחזור הנייר באמצעות שימוש מושכל במשאבי הטבע (עצים). בכל כיתה הוצב קרטון לאיסוף נייר ותורני הכיתה מפנים את הנייר למיחזוריות מרכזיות. חברת אמניר אוספת את הנייר שנאסף למפעל המיחזור.
3. מיחזור סוללות- עד לפעילות המועצה, התרגלו התלמידים לעשות שימוש נרחב בסוללות כחלק מחיי היום יום, חברי המועצה הסבירו לתלמידים כי בעת סיום השימוש בסוללות, הן הופכות לסיכון בריאותי בכך שהן משחררות גזים רעילים מאוד אל האוויר והאדמה דבר היכול לגרום להתפשטות של הגזים למי השתייה ולגרום לנזק בריאותי. לכן, בגמר השימוש בסוללה, מביאים אותן התלמידים לביה"ס לאיסוף מרוכז וביה"ס אחראי להעבירן לגוף שתפקידו להטמין אותן כפסולת רעילה.
4. ניקיון חצר ביה"ס-תלמידי הכיתות יוצאים לנקות את חצר ביה"ס ובכך קיבלו על עצמם אחריות ליצירת סביבה לימודית נעימה יותר.

רובי, לירון, רביד ואורן: "קיימת הסכמה בנוגע לחשיבות נושא הקיימות ואיכות הסביבה. המודעות בעולם הולכת וגדלה. כחברי המועצה הירוקה וכאזרחי המדינה נמשיך לחקור, ללמוד ולהפיץ את נושא המחזור כנושא חשוב באיכות הסביבה ונדאג לשיתוף פעולה מצדם של תלמידי בית הספר והקהילה כולה. נמשיך את פעילותינו בבית הספר ע"י יצירה עם התלמידים בחומרים בשימוש חוזר והקמת פרויקטים חשובים בנושא – כל זאת על מנת שכולנו נתרגל לשמור על סביבתנו נקייה. בדרך זו נביא לצמצום השימוש במשאבים ההולכים ומידלדלים בעולמנו, כך לא נפגע בסביבתנו ובבריאותנו ונחייה אורח חיים מקיים, שישמור על העולם לדורות הבאים. אנו מזמינים את כולכם להתגייס למען סביבה נעימה, נקייה ובריאה ונקווה שנצליח בדרכנו".