אודות מחלקת החינוך

אודות מחלקת החינוך שלומי

מחלקת החינוך עוסקת בבניית מדיניות חינוכית בנוגע לילדי היישוב – החל מהגיל הרך ועד הגיוס, בשיתוף הורים, אנשי חינוך וגורמים טיפוליים. כמו כן, המחלקה מקדמת את תחומי בטיחות בדרכים, כל זאת תוך קיום רב-שיח יעיל, מקצועי ומכבד, המיישם עקרונותיו גם על חברי הקהילה ועובדי החינוך.

למחלקת החינוך כפופים גני ילדים, המרכז לגיל הרך, בתי הספר, יחידת הנוער והשירות הפסיכולוגי.

מערכת החינוך בישוב מבוססת על ערכי השוויון, עידוד המצוינות והטיפול בכל אוכלוסיות התלמידים לצד חינוך לערכים. המערכת פועלת תוך שיתוף פעולה בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, סגלי ההוראה, ההורים והתלמידים.

פעילות האגף מסתמכת על הרציונל החינוכי של ראש המועצה ופורום המנהלים ביישוב, הכולל את מנהלי בתי הספר, מנהלת הגיל הרך ומנהל המתנ”ס, ומביאה למימוש באמצעות תכניות רב שנתיות, המשולבות בתכניות משרד החינוך.

השנה מתקיים רצף חינוכי תוך שימת דגש על טיפול הוליסטי בתלמיד בכל שעות היממה.

במחלקת החינוך משולב השירות הפסיכולוגי ושיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה,  המאפשרים לתלמיד ולמשפחה שירותי העשרה, תגבור, אבחון, יעוץ וטיפול מותאם.

המחלקה מעניקה תמיכה ארגונית, מנהלית ותקציבית, ומתן משאבים ושירותים למערכת החינוך ברשות המקומית, מתן מענה מיטבי לצורכי הקהילה והיחיד בתחום החינוך, טיפוח ושיפור איכות החינוך ביישוב, קידום יוזמות ומפעלים חינוכיים והשתלבות במכלול פעילויות הרשות ויחידותיה השונות.