מרתון קיץ לימודי לתלמידי תיכון בשלומי

במהלך חודש אוגוסט, מסייעים סטודנטים תושבי שלומי, מילגאי מפעל הפיס, לתלמידי תיכון בשלומי במסגרת מרתון קיץ לימודי שמתקיים במרכז הצעירים שלומי.
מרתון הקיץ הינו ביוזמת מנהלת מרכז הצעירים, גב' לירון לינדנר.
מרתון הקיץ מיועד לתלמידי כתות ז'-י"ב. במסגרתו מקבלים תלמידי התיכון שיעורי עזר במקצועות שונים ברמה פרטנית או בקבוצות על-ידי הסטודנטים, ללא עלות.
ההרשמה נמשכת אצל המילגאית אלין ייה בטלפון נייד: 0526528004