סיכום תרגיל היערכות עירונית לחירום – יוני 2017

צילום: באדיבות פיקוד העורף
כחלק מהיערכות העירונית לחירום התקיים השבוע בשלומי התרגיל הלאומי של רעידת אדמה.
בתרגיל השתתפו כל גורמי החירום של המועצה, גופי הסמך וכוחות חבירים. במהלך התרגיל נשמע אות אזעקה שנועד לתרגל התמודדות עם תרחיש רעידת אדמה בבתי הספר ביישוב. התרגיל נחל הצלחה והמועצה המקומית קיבלה שבחים על מוכנותה ועל ההיערכות העירונית להתמודדות עם תרחישי חירום.

מטרת התרגיל הייתה להנחות את מנהלי המכלולים ובעלי התפקידים במועצה בטיפול באירוע רעידת אדמה על בסיס הנוהל העירוני. במסגרת התרגיל התכנסו כל בעלי התפקידים הנדרשים במרכז ההפעלה, רוענן הנוהל העירוני בטיפול באירוע רעידת אדמה, נערך אימון למנהלי המכלולים על ידי הצגת אופן היערכות היישוב והמענה העירוני לטיפול באירוע, התקיים תרגול ממשקי העבודה בין המכלולים ותרגול יחידות שליטה עירוניות לטיפול במוקד האירוע, לאחר מכן נערך סיכום תרגיל.

בתרגיל שנערך תרגלו התרחשות של רעידת אדמה שגורמת לקריסת עשרות מבנים וכתוצאה מרעידת האדמה וקריסת מבנים נלכדו, כביכול, עשרות אזרחים שנזקקו לחילוץ וטיפול ראשוני.

בעלי התפקידים תרגלו בין היתר, פתיחת מרכז סיוע לאוכלוסיה, בית חולים שדה, חלוקת מים בעת חירום והעברת מסרים והודעות לתושבים בעת קריסת אמצעי התקשורת.

על המערך המסובך פיקדו ראש המועצה, מר גבי נעמן, מנכ"ל המועצה, מר שלומי פלניצקי וקב"ט המועצה, מר דרור דהן.

בדברי הסיכום שלו הדגיש ראש המועצה, מר גבי נעמן כי ההשקעה ארוכת השנים של המועצה במוכנות לחירום מוכיחה את עצמה וכי היא מבטיחה מענה הולם לכל תרחיש חירום יחד עם זאת חשוב לזכור שבמקרה של רעידת אדמה או כל מקרה חירום אחר נדרש גיוס כלל קהילתי ושיתוף פעולה של כל תושבי שלומי. ראש המועצה הזמין את תושבי שלומי לבקר באתר פיקוד העורף כדי לוודא כי כל אחד מהם נקט בפעולות הבסיסיות הדרושות כדי להגן על עצמו ועל בני משפחתו בשלבים הראשונים, עד שיגיע הסיוע העירוני והממשלתי.