סקר תכנית המתאר של שלומי

תושב/ת יקר/ה,

בימים אלה מקודמת על ידי המועצה המקומית שלומי ומנהל התכנון במשרד האוצר תכנית מתאר כוללנית חדשה לישוב. תכנית זו תגדיר את אופן הפיתוח העתידי של הישוב והיכן ימוקמו שימושי הקרקע השונים (מגורים, תעסוקה, שטחים פתוחים, מבני ציבור וכדומה). התכנית אינה עוסקת ברמת המגרש הפרטי, אלא מתארת את המבנה הפיסי העתידי של הישוב בכל היבטיו. תכנית מתאר כוללנית היא הזדמנות מיוחדת להשפיע על דמות שלומי העתידית, ולכן, אנו פונים אליך בבקשה לקחת חלק ולהביע את דעתך בנושאים שונים.

לפניך שאלון קצר בו את/ה מתבקש/ת לענות על מספר היגדים שיכולים לתרום לתהליך התכנון. תשובותיך יעזרו לצוות המתכננים לגבש תמונה כוללת
לגבי הצרכים של שלומי ויאפשרו לגבש חזון שעל פיו תקודם התכנית.

זהו השלב הראשון בתהליך איסוף הנתונים. לאורך שלבי התכנון ייערך תהליך של שיתוף ציבור שבו אתם התושבים תוזמנו לקחת חלק משמעותי בהליך התכנון. ניתן להירשם למפגשי השיתוף: contact@modus.org.il או 04-8122080
השאלון הוא אנונימי ומשמש לצרכי התכנון בלבד. השאלון מיועד לבני 15 ומעלה, תושבי שלומי בלבד.

תודה על היענותך לקחת חלק בתכנון עתיד שלומי.

גבי נעמן ,
ראש המועצה המקומית שלומי

 

למילוי הסקר לחצו כאן

gg55