לידיעת הציבור עידכון החלטת מליאה מיום 27/6/16  מס' 10/16 להעלאה חריגה בארנונה לשנת 2017