היחידה לפניות הציבור

פעילותה של היחידה לפניות הציבור מתבססת על קשר אינטנסיבי בינה לבין יחידות המועצה השונות בנסיון לפתור בעיות עירוניות שעולות לטיפול באמצעות פניות התושבים.

מיסוד היחידה לפניות הציבור בפעילות המועצה מהווה תהליך חשוב בתפיסה הניהולית, המלווה את המועצה, לפיה התושב נחשב לגורם מרכזי ובעל השפעה על הפעילות העירונית.

מאגר הפניות מאפשר למעצבי המדיניות העירונית ללמוד על סוגיות שונות לפי התפלגויות בחיתוך מסוים ובעיות חוזרות ונשנות. כך ניתן להעזר במידע ככלי מסייע לעיצוב מדיניות עירונית – כולל הקצאת כספים וקביעת סדרי עדיפויות.

לשליחת פניה – לחץ כאן