בעלי תפקידים מחלקת חינוך

שם

תפקיד

טלפון

E-mail

יוחאי כמיסה

מנהל מחלקת חינוך

9950933

פקס: 9809625

yochai@shelomi.org

ענבל דוידוביץ

מנהלת הגיל הרך

9875290

פקס: 9723098

inbaldavi@gmail.com

יהודית גוזלן

מזכירת מחלקת חינוך

9950933

chinuch@shelomi.org

אביגדור סמדר

קבס"ית

9950935

smadar3453@walla.com
 

רכזת סייעות גנים, רכזת הסעות

9509399

 

דליה מגירה

רכזת הזנה

מטה לביטיחות בדרכים

9950947

daliaedu@shelomi.org

ברטה פפר

מנהלת השרות הפסיכולוגי

9808041

berfef@gmail.com
 

רכזת הזנה

9950941

 

רחל בוסקילה

 מזכירת ביה"ס למחוננים, מזכירת מחלקת חינוך  9808249

Rrr6200@shelomi.org

שוקי אבוחצירא

 אב בית גנ"י  9950933