ציון יום פטירת רחל אימנו ויום הזיכרון ליצחק רבין – לומדים וזוכרים

בחודש חשוון ציינו בבית הספר "הרב מימון" את יום פטירת רחל אימנו ואת יום הזיכרון ליצחק רבין ולמדו על ערכים חשובים שאפיינו כל אחד מהם.
בתאריך י"א בחשוון, יום פטירתה של רחל אימנו, העלו על נס את דמותה המיוחדת ועסקו בבית הספר בדיון על ערכי הצניעות, הוויתור והחסד שאפיינו אותה בדרכים שונות ומגוונות.
בתאריך י"ב בחשוון ,יום הזכרון ליצחק רבין הושם דגש על הצגת אישיותו ודרכו המיוחדת של יצחק רבין תוך דיון על ערכי האיפוק, ההבלגה והסובלנות שאפיינו אותו.
בנוסף ללימוד בכיתות, נערכו טקסים מכובדים לזכרם בהנחיית תלמידי "הקהל" (מועצת תלמידים) בהנהגתה של המורה בתיה רזניקוביץ.