שבוע העליות – עליות זה להיות

בשבוע הראשון של חודש חשוון, בפרשת "לך-לך", ציינה מערכת החינוך בשלומי את שבוע העליות. מדינת ישראל נבנתה על-ידי עולים שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחר מכן. מפעל העלייה הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת התרבויות, והוא אחד מהמאפיינים המייחדים את עם ישראל ואת מדינת ישראל.

"בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית… חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגנים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל… מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" (מגילת העצמאות)

כידוע, בניית חברה רב-תרבותית מבוססת על הכשרת הלבבות לשם קבלת השונה ועל היכרות עם המאפיינים ועם הקודים התרבותיים של קבוצות האוכלוסייה המרכיבות את החברה.
לימוד על אודות העליות לישראל מקדם את הבנת תרומתם של העולים למדינה ואת ההכרה ביתרון של יצירת חברה רב-תרבותית. חשיבותו של הלימוד היא גם באפשרות שהוא מזמן לתלמידים למצוא נקודות חיבור עם העולים, להתבונן בהיסטוריה המשפחתית שלהם עצמם ולעסוק בהיבטים הרגשיים של תהליך ההגירה, תהליך מורכב הכרוך באיבוד המוכר, באובדן היכולת לתקשר בשפת-האם במרחב הציבורי, בפרידה מבני משפחה ומחברים, ולעתים גם בוויתור על ערכים המאפיינים את תרבות המוצא.

לכן, במהלך שבוע זה, למדו תלמידי בית הספר "הרב מימון" על העליות הרבות בדרכים מגוונות: למדו, קראו והוקירו את העולים שבזכותם יש להם מורשת משפחתית הנטועה בעלייה לארץ.
במסגרת פרויקט "הקשר הרב דורי", שמעו התלמידים סיפורים אישיים של העולים, בני משפחותיהם ואנשים מהקהילה.