שלומי נערכת לחורף

מנהל אגף הבטחון, מר דרור דהן, קיים ישיבת היערכות כוללת בנושא היערכות לחורף בהשתתפות נציגי המשטרה, כיבוי אש ומד"א. בהיערכות משתתפים אגפי שפ"ע, בטחון, הנדסה, חינוך, המוקד העירוני, קבלן גינון וקבלן תשתיות חשמל.
באגף שפ"ע פועלים לניקוי הקולטנים כדי למנוע מוקדי הצפה. נוסף על כך מתבצעים ניקויי מרזבים וגגות. קבלן הגינון אגף שפ"ע דואגים לגיזום ענפים עם חברת החשמל ובודקים את יציבות העצים ברחבי היישוב. קבלן תשתיות החשמל פועל בשיתוף עם חברת החשמל לבדיקת תקינותם של פנסי הרחוב ויציבותם של עמודי החשמל ביישוב. כדי למנוע הצפות באזורים שונים ביישוב, בודק אגף הנדסה את כלל המוקדים המוכרים משנים קודמות. כמו כן, פורסמו הנחיות לעובדי המועצה ולקבלנים הכוללות המלצות להיערכות נכונה לקראת החורף.