שקיפות סביבתית

המועצה המקומית שלומי פועלת בשקיפות מלאה בכל מה שנוגע לנושאי איכות הסביבה.

 

תקנה 2 לתקנות חופש המידע קובעת, שכל רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע, ובלבד שאותו מידע הוא לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים, והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי.
» קישור לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2009

 

להלן ריכוז הנתונים המתעדכנים בתחומי פעילות המחלקה לאיכות הסביבה:

 

פסולת

דוח כמויות מיחזור 2015
דיווחים על השלכת פסולת ברשות הרבים בשנת 2015
מרכזי מיחזור
נתוני מיחזור והפרדת אשפה

איכות המים

נתוני דיגום מים לרבעון 10-12/2015 – לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 7-9/2015 – לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 1-3/2015- לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 4-6/2015 – לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 10-12/2014 – לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 7-9/2014 – לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 4-6/2014 – לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 1-3/2014 – לחץ כאן
.
נתוני דיגום מים לשנת 2013   –         לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 10-12/2013 – לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 7-9/2013 – לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 4-6/2013 – לחץ כאן
נתוני דיגום מים לרבעון 1-3/2013 – לחץ כאן

פקיד היערות

כריתות עצים

רעש

דו"ח מדידות רעש מפעל זוגלובק
דו"ח מדידות רעש מפעל מתכת חניתה

אנטנות סלולריות

מפגעים סביבתיים

הסבר לגבי השלכות סביבתיות ובריאותיות
מידע לגבי זיהום אויר של מפעלים
תעשיות ועסקים בשלומי- היתרים
אתר המשרד להגנת הסביבה

איכות אויר

דוחות מדידת זיהום אויר

פרוטוקולים

ועדת איכות הסביבה