"תהלוכן האורן" תולעת שיש בה סיכונים וצריכים להיזהר ממנה

בימים אלו נפוץ ביערות "תהלוכן האורן" תולעת שיש בה סיכונים וצריכים להיזהר ממנה.

מצרף לכם "דף מידע" שנותן מספר נתונים ומידע על "טוואי התהלוכה" (תהלוכן האורן)